CNQP&KT –Ngày 26/12/2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 788-CT/QUTW về phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (Cuộc vận động).

 

Đây là dịp để mỗi tập thể, cá nhân trong Quân đội phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa cũng như yêu cầu, nội dung của Cuộc vận động, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã kịp thời xác định nội dung, chủ trương, biện pháp lãnh đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động trong Đảng bộ và toàn Tổng cục.

Cần khẳng định rằng, việc quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác động trực tiếp, toàn diện đến xây dựng bản lĩnh chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, phát huy đoàn kết nội bộ, mối quan hệ đoàn kết quân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả ở tất cả các cấp trong toàn Tổng cục, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng và của từng cá nhân. Đảng ủy Tổng cục xác định chủ đề chung là “Đoàn kết, Sáng tạo, Gương mẫu, Trách nhiệm, Hiệu quả, Chính quy”; “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, bộ phận giúp việc của Đảng ủy Tổng cục có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, như: Xây dựng kế hoạch hằng năm; xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí cho từng đối tượng; tổ chức học tập các chuyên đề; hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị…

Lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục CNQP, trao Bằng khen tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

trong thực hiện Chỉ thị 788 và Chỉ thị 05.  Ảnh: BẢO LÂM

Đến nay, sau 5 năm thực hiện, cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng cục CNQP đã nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và nội dung Cuộc vận động; đồng thời, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và phong trào thi đua Quyết thắng. Nét nổi bật trong thực hiện Cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Tổng cục CNQP đó là, đã tạo động lực to lớn, trở thành nguồn lực nội sinh trong xây dựng và phát triển CNQP trong giai đoạn mới. Cụ thể, Tổng cục CNQP tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo, nhất là Đề án đẩy mạnh phát triển CNQP, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổng cục cũng triển khai nhiều dự án trọng điểm về khoa học - công nghệ, dây chuyền sản xuất tiên tiến; các đề án khoa học - công nghệ lớn cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng về nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí mới và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng; trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế thử 10 loại vũ khí mới đạt kết quả tốt. 5 năm qua, Tổng cục đã triển khai 25 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cấp quốc gia, 125 cấp Bộ Quốc phòng và 187 cấp Tổng cục. Toàn Tổng cục có 14 công trình được Nhà nước tặng giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC); 20 đề tài, sáng kiến được tặng giải thưởng tại cuộc thi đề tài, sáng kiến trong công nhân, viên chức lao động quốc phòng toàn quân; 103 giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; cùng nhiều công trình đoạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt. Kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm của Tổng cục luôn tăng trưởng trên 10%; thu nhập bình quân từ 8,18 triệu đồng/người/tháng năm 2014 tăng lên 9,71 triệu đồng/người/tháng năm 2018 (riêng 6 tháng đầu năm 2019 đạt 9,97 triệu đồng/người/tháng). Nhiều doanh nghiệp thuộc Tổng cục đã xây dựng được thương hiệu mạnh trong sản xuất, kinh doanh, lọt vào Top doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, góp phần đưa CNQP hòa chung dòng chảy của công nghiệp quốc gia.

Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tham quan một số sản phẩm do CNQP sản xuất trưng bày tại Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.      Ảnh: HỒNG HẠNH

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Tổng cục CNQP còn tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện “chính sách hậu phương quân đội”, “đền ơn đáp nghĩa”... Tổng cục đã hỗ trợ 41,8 tỷ đồng và hàng vạn ngày công lao động giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo; xây dựng và trao tặng 47 nhà đồng đội, 142 nhà tình nghĩa; 31 ngôi nhà “Mái ấm công đoàn - Nghĩa tình đồng đội”; 12 “Ngôi nhà 100 đồng” của Thanh niên… Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; “Đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe tái tạo sức lao động để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Có thể nói, từ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục đến cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng cục CNQP đã đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống của ngành Quân giới Việt Nam Anh hùng, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hiến kế, lập công, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả 5 năm thực hiện Cuộc vận động đã thực sự làm sâu sắc nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của Tổng cục CNQP. Thông qua thực hiện Cuộc vận động góp phần xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Toàn Tổng cục có chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh, Tổng cục vững mạnh toàn diện.

Với những thành tích đạt được trong thực hiện Cuộc vận động, Tổng cục và các cơ quan, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý: 3 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới (Nhà máy Z115, Z176, Tổng công ty Sông Thu); 7 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến (Cục Quân giới - nay là Tổng cục CNQP), Nhà máy Z115, Z117, Z125, Z131, Z173, Nha Nghiên cứu kỹ thuật (nay là Viện Vũ khí). Có 45 tập thể, 126 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tổ chức đảng trực thuộc đã tôn vinh, khen thưởng 196 tập thể, 318 cá nhân điển hình tiên tiến; Đảng ủy Tổng cục CNQP đã tôn vinh, khen thưởng 25 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc tạo được sự ảnh hưởng và sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và toàn Tổng cục.

Từ những kết quả đã đạt được qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng cục CNQP rút ra một số kinh nghiệm, đó là:

Thứ nhất, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của Cuộc vận động; thực sự coi đây là nội dung quan trọng và thường xuyên về công tác xây dựng Đảng; tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ; phân công cụ thể và phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy viên phụ trách, của bộ phận giúp việc, cơ quan chính trị; mọi biểu hiện buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng xây dựng tổ chức đảng, chỉ huy và các tổ chức quần chúng.

Thứ hai, đề cao ý thức trách nhiệm và tinh thần gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Cuộc vận động; đặc biệt là trách nhiệm của cán bộ chủ trì, nói đi đôi với làm, thực sự là hạt nhân đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, việc thực hiện Cuộc vận động phải gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động và phong trào thi đua của các ngành, các cấp; tập trung vào khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục về Cuộc vận động. Chú trọng các hình thức tuyên truyền, giáo dục ở cấp cơ sở như: Tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; sinh hoạt chính trị tư tưởng, tọa đàm, trao đổi, gắn với các sự kiện chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị đang tiến hành lấy ý kiến rộng rãi nhằm xây dựng, ban hành Chỉ thị mới của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Như vậy, yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện Cuộc vận động sẽ ngày càng nâng cao và thực chất hơn nữa. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng bộ Tổng cục CNQP cần quán triệt sâu sắc và tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về Cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó trọng tâm là 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, Quân đội và Tổng cục; làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức rõ trách nhiệm, ý nghĩa tầm quan trọng trong thực hiện Cuộc vận động, gắn “học tập với làm theo” một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Hai là, gắn Cuộc vận động với thực hiện Chỉ thị 05; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các cuộc vận động của các cấp, các ngành, phong trào thi đua Quyết thắng; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, được duy trì thành nền nếp, chế độ sinh hoạt của các tổ chức.

Ba là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 646-QĐ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Quy định của Đảng ủy Tổng cục về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý ở các cấp.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đảng bộ, chi bộ, sát với chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng. Phát huy vai trò của bộ phận giúp việc, cơ quan chính trị, cơ quan thường trực, nhất là các đồng chí thành viên trong việc tham mưu đề xuất, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện.

Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả, mô hình, kinh nghiệm, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Cuộc vận động; duy trì chuyên trang, chuyên mục trên Tạp chí CNQP& Kinh tế và Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục, tạo sự ảnh hưởng và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Tổng cục.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên trong thực hiện Cuộc vận động, coi đây là một tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, quần chúng và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện tốt Cuộc vận động.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và quần chúng toàn Tổng cục CNQP luôn đoàn kết một lòng, đề cao trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Quân giới Việt Nam Anh hùng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Cuộc vận động, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Tổng cục vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành CNQP Việt Nam phát triển vững mạnh trong thời kỳ mới.

Trung tướng NGUYN MNH HÙNG

Bí thư Đảng ủy, Chính y Tng cc CNQP

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: