CNQP&KT - Ngày 28/5, Đảng bộ Cục Quản lý công nghệ (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025).

Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp - đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), Phó Chủ nhiệm Tổng cục dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Quản lý công nghệ (QLCN) đã tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng Đảng bộ, cơ quan cơ bản hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đảng ủy Cục đã tham mưu và tổ chức xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo kỹ thuật công nghệ và nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của Tổng cục; thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng, nhờ đó củng cố được niềm tin của bộ đội vào vũ khí do Công nghiệp quốc phòng sản xuất, sửa chữa. Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN), chế thử sản phẩm quốc phòng được duy trì có nền nếp, hiệu quả; xây dựng và triển khai thực hiện một số đề án KHCN có tính chiến lược; huy động được nhiều nguồn lực cho công tác nghiên cứu thiết kế, chế thử vũ khí; nhiều sản phẩm quốc phòng mới là kết quả của các đề tài nghiên cứu được áp dụng vào sản xuất và đưa vào trang bị. Công tác xây dựng Đảng bộ, chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và các mặt công tác khác được thực hiện tốt.

Đại hội đã thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung chỉ đạo khắc phục cơ bản các tồn tại, hạn chế; tiếp tục tham mưu cho Tổng cục CNQP hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý Nhà nước về công tác đảm bảo kỹ thuật công nghệ cho sản xuất quốc phòng, nghiên cứu thiết kế chế tạo vũ khí; xây dựng các đề án, chương trình về nghiên cứu phát triển vũ khí mới giai đoạn 2020-2030; đảm bảo đầy đủ tài liệu kỹ thuật và công nghệ cho sản xuất quốc phòng; đề xuất và thực hiện các biện pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng; phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra mất an toàn.

Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục QLCN nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ Cục QLCN đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục QLCN cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện. Cục QLCN cần phát huy tốt hơn nữa vai trò trong quản lý sản xuất quốc phòng; mỗi cán bộ, đảng viên phải làm tốt hơn công tác tham mưu, đề xuất các biện pháp để giải quyết tốt các vấn đề còn tồn tại; tham mưu cho Đảng ủy Tổng cục CNQP mở hướng sản xuất các loại vũ khí mới, hiện đại; ứng dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất quốc phòng...

                                                                                     Tin, ảnh: LÊ NAM

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: