CNQP&KT - Một trong những phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay phải học tập và làm theo, đó là phong cách quần chúng, gần dân, lắng nghe dân, yêu thương dân, làm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong di sản vô giá của Người, trong đó, phong cách sống và làm việc gần gũi, gắn bó với quần chúng nhân dân sẽ “mãi ngàn đời ngát hương thơm” với dân tộc, với các thế hệ người Việt Nam. Bằng tình cảm kính trọng phong cách của Người, cố Đại tá, nhạc sĩ Thuận Yến đã khái quát bằng những ca từ thật xúc cảm trong ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la”: “Cả cuộc đời rất thanh cao không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam”.

Cần phải nói rằng, phong cách gần gũi, gắn bó với quần chúng nhân dân bắt nguồn từ sự thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: Quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Hồ Chí Minh có lòng tin vô tận đối với quần chúng, luôn chăm lo tăng cường mối liên hệ với quần chúng và coi đó là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Người nói: “Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững, cây mới bền”; “xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Người thường xuyên căn dặn các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải coi trọng mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng, phải thể hiện tinh thần phụ trách trước nhân dân. Người nhấn mạnh: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

“Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra”.

(Chủ tịch HỒ CHÍ MINH)

Hồ Chí Minh đã nhiều lần phê phán tệ xa rời quần chúng, lên mặt “quan cách mạng”, “quan nhân dân” không thấy mình là đầy tớ, người học trò của nhân dân. Người nêu lên quan điểm rất rõ: Không phải cứ viết lên trán hai chữ cộng sản thì đương nhiên sẽ được mọi người quý trọng. Quần chúng nhân dân chỉ quý trọng những người có đức, có tài, hết lòng phụng sự nhân dân. Phải yêu dân, kính dân thì dân mới dành sự yêu kính cho mình. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Làm cho dân kính, dân yêu, dân tin, dân phục là vấn đề thuộc về lòng người. Nếu cứ ỷ vào quyền lực chỉ có thể làm cho dân e ngại, xa lánh và chán ghét chứ không thể giành được sự tin yêu, kính phục. Với phong cách gần gũi, cởi mở, người dân từ già đến trẻ thuộc mọi tầng lớp, dân tộc, mọi thế hệ đều gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng hai tiếng “Bác Hồ”. Sự thực, Người đến với quần chúng nhân dân một cách rất tự nhiên và bình dị, mọi nghi thức dường như không cần thiết.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nông dân gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TL

Năm 1961, khi về thăm lại Pắc Pó, Cao Bằng, thấy đồng bào tổ chức đón tiếp, Người nói: "Tôi về thăm nhà mà sao phải đón tôi". Khi đi thăm dân, Người không muốn có nhiều bảo vệ vì nhân dân đã bảo vệ Người. Xuống thăm đồng bào, Người gặp gỡ bà con nông dân ngay trên đồng ruộng, bỏ dép, xắn quần, lội nước nơi bà con đang cấy, hoặc cũng tát nước như một lão nông dân quen thuộc việc đồng áng. Đi thăm tàu bộ đội hải quân, Người cầm lái như thủy thủ. Đến thăm các cháu thiếu nhi, Người cùng nắm tay vui hát bài ca “Kết đoàn”. Tác phong quần chúng bình dị ấy tạo cho quần chúng đến với Người không chút e ngại, cũng bình dị, tự nhiên như họ vẫn sống hằng ngày. Nhờ vậy, mọi người có thể nói hết những suy nghĩ, trăn trở còn Người thì lắng nghe để có thể hiểu được những khó khăn, mong muốn của quần chúng nhân dân. Từ phong cách gắn bó máu thịt, gần gũi với quần chúng nhân dân của Người mà “Những ai đã từng một lần được tiếp xúc với Hồ Chí Minh đều cảm nhận một điều: Người chủ động xóa bỏ mọi nghi thức, đến thẳng với trái tim con người bằng một tình cảm thân thiết, gần gũi như người nhà, thành thực, hồn nhiên, không một chút gắng gượng”.

Những năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó cán bộ, đảng viên cần tu dưỡng, rèn luyện theo phong cách, gần gũi, gắn bó với quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã trở thành những người tiền phong gương mẫu trong lời nói và việc làm. Đặc biệt là những cán bộ đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, quản lý đã luôn bám nắm cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân, được quần chúng nhân dân tin tưởng.

“Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”.

                                                  (Chủ tịch HỒ CHÍ MINH)                           

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong thực thi công vụ, trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện theo phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ thể là:

Một là, phải đặt lợi ích của quần chúng nhân dân lên trên hết. Trong mọi hoạt động của người cán bộ, đảng viên phải luôn dựa vào sức mạnh của dân, xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đi đúng đường lối quần chúng.

Hai là, phải thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Sinh thời, Người thường xuyên căn dặn các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải coi trọng mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 10 năm (1955-1965), Chủ tịch Hồ Chí Minh có khoảng 700 cuộc đi về các địa phương, đến với bộ đội, công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp nhân dân miền ngược cũng như miền xuôi. Vì vậy, học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên cần tích cực về cơ sở để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý.

Ba là, việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho mọi người hiểu rõ. Hết sức tránh tệ quan liêu, xa rời quần chúng, lên mặt “quan cách mạng” cửa quyền, mệnh lệnh, theo kiểu “thích làm việc bằng giấy tờ thật nhiều. Ngồi một nơi chỉ tay năm ngón, không chịu xuống địa phương kiểm tra công tác”.

Bốn là, có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước quần chúng và hoan nghênh nhân dân phê bình mình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải hiểu rằng, đã làm việc thì không tránh khỏi khuyết điểm. Không ít người e ngại, khi thực hiện tự phê bình và phê bình sẽ làm mất uy tín cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Có hoạt động thì khó tránh khỏi khuyết điểm. Nhưng khi có khuyết điểm thì phải thật thà tự phê bình, hoan nghênh người khác phê bình mình và kiên quyết sửa chữa”. Đó cũng là cách tốt nhất để làm cho dân tin.

Năm là, cán bộ, đảng viên cần gương mẫu trước dân. Để dân biết, dân tin, dân làm theo, mỗi cán bộ, đảng viên phải “miệng nói, tay làm”, thống nhất lời nói với hành động. Nghiêm túc thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, kiên quyết đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Có như thế người cán bộ cách mạng mới được dân mến, dân tin, dân phục, mới có thể công tâm, sâu sát, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân.

Phong cách sống và làm việc gần gũi, gắn bó với quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là bài học mà còn là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ cách mạng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hoàn thiện bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và sự yêu quý của quần chúng nhân dân.

 

Đại tá, TS. NGUYỄN TIẾN HẢI

Học viện Chính trị

_________________

Tài liệu tham khảo

1. Đặng Xuân Kỳ (chủ biên), Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội 2004.

2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.1 - t.12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2002.

3. Hồ Chí Minh: Về Nhà nước và pháp quyền, NXB Pháp lý. H.1979.

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: