CNQP&KT - Chiều 3/12, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng cục, chủ trì Hội nghị.

Theo thông tin tại Hội nghị, năm 2020, Ban Chỉ đạo 35 (BCĐ35) Đảng ủy Tổng cục CNQP và các cơ quan chức năng đã tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án với những nội dung, hình thức phong phú và biện pháp hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của trên, vận dụng, cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình hành động của đơn vị, gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, qua đó không ngừng nâng cao nhận thức, khả năng “tự miễn dịch” của cán bộ, công nhân viên trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Hiện, 100% cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục có trang, nhóm hoạt động trên không gian mạng. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, trang bị phương tiện, tổ chức lực lượng “bám mạng” để kịp thời đăng tải, chia sẻ tin, bài đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Trên lĩnh vực báo chí xuất bản, thông tin mạng, Tạp chí CNQP và Kinh tế đã đăng tải gần 1.600 tin, bài, ảnh trên Tạp chí in thường kỳ; hơn 1.200 tin, bài, ảnh trên trang Tạp chí điện tử trên mạng internet và mạng truyền số liệu quân sự, trong đó có nhiều bài viết chuyên đề về phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Với những kết quả đã đạt được, cơ quan thường trực BCĐ35 Đảng ủy Tổng cục đã đề nghị Bộ Quốc phòng xét tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; đề nghị Tổng cục Chính trị xét khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân; đề nghị Thủ trưởng Tổng cục CNQP xét khen thưởng 8 tập thể và 13 cá nhân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá làm rõ kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Đề án; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện Đề án trong năm 2021.

 Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, nhấn mạnh: Để nâng cao chất lượng thực hiện Đề án và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Lấy xây để chống”; “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực và gắn với phong trào thi đua Quyết thắng. Đồng thời, phát huy vai trò của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và thành viên BCĐ35, Lực lượng 47 trong việc phát hiện vấn đề, biện pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, tổ chức đấu tranh trên internet và mạng xã hội…

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: