CNQP&KT - Ngày 21/1, tại Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế nằm trong số các cơ quan báo chí tiêu biểu trong Quân đội, được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khen thưởng.

Hội nghị diễn ra tại Hà Nội, do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì. Cùng dự hội nghị còn có lãnh đạo cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội.

Tại hội nghị, Tạp chí Công nghiệp quốc phòng (CNQP) và Kinh tế được Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, đánh giá là một trong số những cơ quan báo chí tiêu biểu trong Quân đội trong năm 2020. Với những thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng năm 2020, Tạp chí đã được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen. Cũng trong năm 2020, Tạp chí CNQP và Kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015-2019; Chủ nhiệm Tổng cục CNQP tặng 3 Bằng khen và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho Tạp chí do hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2020.


Đại diện Ban biên tập Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện các cơ quan báo chí nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Theo thông tin tại hội nghị, trong năm 2020, các cơ quan báo chí Quân đội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm Luật Báo chí và hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí Trung ương; kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng. Đặc biệt, báo chí Quân đội luôn thể hiện tính xung kích, đi đầu trong tuyên truyền công tác thông tin, truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ đạt hiệu quả và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong dư luận. Các cơ quan báo chí Quân đội đã tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các ấn phẩm báo chí quân đội đã làm nổi bật bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; góp phần giáo dục, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức; tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả đã đạt được của các cơ quan báo chí, xuất bản trong năm 2020. Với nhiệm vụ tuyên truyền năm 2021, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan báo chí trong Quân đội tiếp tục giữ vững tính cách mạng, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại...; làm tốt công tác dự báo tình hình; chủ động, nhạy bén trong công tác thông tin, tuyên truyền; bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, Quân đội và của đơn vị, địa phương. Cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, cơ quan báo chí Quân đội cũng cần quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về lĩnh vực báo chí, xuất bản, nhất là Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo đảm tính lan tỏa, tính thuyết phục, qua đó kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. 

                                                                 Tin, ảnh: BÁ ANH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: