CNQP&KT - Ngày 9/3, Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động 2 năm 2019-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), Trưởng ban Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Tổng cục CNQP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86, đại diện Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 2 năm 2019-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covit-19 diễn biến phức tạp, song công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính phủ điện tử trong Tổng cục CNQP đã được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch, trong đó có một số nội dung đạt kết quả tốt. Cụ thể, Tổng cục đã xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; xây dựng và trình Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án ứng dụng CNTT trong công tác chỉ huy, tham mưu và quản lý điều hành; phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, nghiên cứu, xây dựng cấu hình, chức năng cơ bản nhà máy CNQP thông minh; nâng cấp, sửa chữa Website Tổng cục và Trang Tạp chí CNQP và Kinh tế online trên mạng Internet; xây dựng Fanpage của Tổng cục trên mạng xã hội Facebook; xây dựng và duy trì hoạt động Website về Triển lãm Quốc phòng Việt Nam; rà soát hồ sơ cấp phép, phát huy hiệu quả hoạt động Website của các đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị đã triển khai thực hiện hiện đại hóa hành chính, gửi nhận văn bản nội bộ bằng bản điện tử trên mạng LAN thông qua các ứng dụng. Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong các cơ quan, đơn vị Tổng cục được đảm bảo...

Đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại hội nghị.

Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử Tổng cục CNQP xác định, thời gian tới Tổng cục sẽ tiếp tục tập trung, huy động các nguồn lực để củng cố hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị; từng bước thực hiện chuyển đổi số trong một số lĩnh vực làm cơ sở để chuyển đổi số trong doanh nghiệp và trong các hoạt động quân sự, quốc phòng; coi CNTT là công cụ hữu hiệu để thực hiện mục tiêu xây dựng Tổng cục hiện đại, góp phần xây dựng quân đội hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chính phủ điện tử tại Tổng cục CNQP; đồng thời yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong công tác ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử. Cùng với nghiên cứu, xây dựng các chương trình chuyển đổi số trong một số lĩnh vực, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, trọng tâm là các lĩnh vực, như: quản lý vật tư, thiết bị sản xuất, bảo đảm kỹ thuật… Trong đó, cần lưu ý tổ chức củng cố hạ tầng mạng máy tính nội bộ theo mô hình mạng an toàn và triển khai các ứng dụng CNTT, các giải pháp giám sát an toàn thông tin...

Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH, TUẤN MINH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: