CNQP&KT - Ngày 11/3, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng uỷ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) do Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Uỷ viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình tại Nhà máy Z115.

Đoàn đã tiến hành thực hiện các nội dung kiểm tra, nắm tình hình công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở như: Công tác xây dựng kế hoạch, chương trình phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên và của đơn vị có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; hệ thống hồ sơ, sổ sách đăng ký, ghi chép của Ban thường vụ và Đảng uỷ Z115; kế hoạch công tác của người chỉ huy; hồ sơ, tài liệu liên quan đến quy trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở... Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành đối thoại trực tiếp và lấy phiếu khảo sát điều tra xã hội đối với cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của Nhà máy Z115.


Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Uỷ viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, kết luận buổi kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Nhà máy Z115.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng khẳng định, trong thời gian vừa qua, công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được cấp uỷ, chỉ huy Nhà máy Z115 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và các tổ chức quần chúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này được nâng lên. Hệ thống các văn bản đã được quan tâm, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và công khai minh bạch trong tổ chức thực hiện, từng bước đáp ứng nhu cầu tăng cường, mở rộng dân chủ trong hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng, trong quản lý điều hành của chỉ huy đơn vị, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua việc duy trì và tổ chức nghiêm các quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động, tính dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng và quản lý điều hành ngày càng thể hiện rõ nét. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất; quan tâm, chăm lo đến đời sống của người lao động. Để tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đồng chí Phó Chính uỷ Tổng cục, Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu Nhà máy Z115 tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung còn thiếu; thường xuyên tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của cấp trên, căn cứ vào nhiệm vụ để sửa đổi, bổ sung, ban hành hệ thống các quy chế có tính khả thi; phát huy, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ và thực hiện đúng quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng việc đối thoại dân chủ trực tiếp giữa người sử dụng lao động và người lao động.

                                                                                Tin, ảnh: MAI PHƯƠNG

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: