CNQP&KT – Ngày 14/7, Trung đoàn 720 (thuộc Binh đoàn 16) đã trao 10.000 khẩu trang y tế tặng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đóng quân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung đoàn 720 đã trích kinh phí của đơn vị mua 10.000 khẩu trang y tế tặng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.


Đại diện Trung đoàn 720 trao khẩu y tế tặng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Trung đoàn phân công cán bộ phối hợp cùng với địa phương ứng trực 24/24h tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường giao thông, đường mòn, lối mở; tổ chức phun khử khuẩn phòng làm việc và nhà ăn của cơ quan, nhà chỉ huy các đội sản xuất và nhà văn hóa các thôn, bon, bản; không giải quyết chế độ phép, tranh thủ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại và biện pháp phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức, như pa nô, khẩu hiệu, trên hệ thống truyền thanh nội bộ; bố trí cán bộ đến từng thôn, bon, bản tuyên truyền vận động người dân thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Chính phủ và vận động giáo dân thực hành nghi lễ cầu nguyện tại nhà. Trung đoàn cũng chủ động xây dựng kế hoạch đáp ứng từng cấp độ phòng, chống dịch Covid -19, trong đó có phương án sẵn sàng sử dụng sở chỉ huy và khu làm việc của cơ quan làm khu vực cách ly cho 200 người (cấp độ 5).

Tin ảnh: QUANG SÁNG

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: