CNQP&KT - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, trong nửa chặng đường đầu năm 2021, công tác thi đua, khen thưởng đã được triển khai toàn diện, sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực.

6 tháng đầu năm 2021, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) được triển khai trong điều kiện có nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước. Các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục triển khai nhiệm vụ chính trị với thuận lợi là cơ bản, song còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt công tác, hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống của cán bộ, công nhân viên (CB, CNV), người lao động trong Tổng cục.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác TĐKT đã được triển khai toàn diện, sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. 100% cơ quan, đơn vị đã phát động phong trào thi đua và đăng ký phấn đấu danh hiệu thi đua năm 2021 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”. Các đợt thi đua cao điểm được tổ chức chặt chẽ, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện “khâu căng, việc khó” và các nhiệm vụ trọng điểm. Bên cạnh đó, phong trào TĐQT tại các cơ quan, đơn vị đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp quân đội hội nhập và phát triển”…

Bằng nhiều hình thức, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phong trào TĐQT đã góp phần thiết thực xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội bởi dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục đã vận dụng nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp uỷ Đảng; nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của cấp ủy các cấp... Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp cơ sở đến cấp Tổng cục; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47/CT-CT ngày 8/1/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các tiêu chuẩn môi trường văn hóa tại cơ sở và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn minh công nghiệp; xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống và đón nhận khen thưởng.


Nhà máy Z121 tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm Ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (6/1/1946- 6/1/2021).  Ảnh: HÀ ANH

Công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chấp hành nghiêm nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, chế độ ra nghị quyết lãnh đạo, kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Tổng cục. Các mặt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách, dân vận... được triển khai tích cực, gắn với nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và thực hiện các dự án trọng điểm. Tổng cục đã thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ gắn với kiện toàn cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên. Giữ vững chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai có hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, hậu phương Quân đội. Các tổ chức quần chúng đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, triển khai các mặt hoạt động, đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “5 nhất, 3 không”, “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, “An toàn lao động, an toàn giao thông - không vi phạm kỷ luật”, “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học - công nghệ”, “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022... Tổ chức tốt Hội nghị Người lao động năm 2021, Đại hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 -2026; hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em” và “Ngày gia đình Việt Nam”... tạo không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi tại cơ sở.

Cùng với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; công tác TĐKT đã góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện các khâu đột phá. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, song, Tổng cục đã bám sát tiến độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về CNQP; chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư Chương trình CNQP; triển khai kế hoạch tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP và 10 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển CNQP...

Bên cạnh đó, phong trào TĐQT đã phát huy mọi nguồn lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh; nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các đơn vị đã bám sát kế hoạch, tổ chức sản xuất, sửa chữa vũ khí từ các nguồn ngân sách đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. Tổ chức đóng mới, sửa chữa tàu quân sự và bảo đảm kỹ thuật tàu cho các đơn vị trong toàn quân đảm bảo chất lượng, tiến độ. Các đơn vị đã tích cực đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm phát triển các mặt hàng kinh tế và xuất khẩu; duy trì sản xuất ổn định các sản phẩm truyền thống, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Mặt khác, công tác nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mới cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều đơn vị đã duy trì được nhịp độ sản xuất, mở mới thêm thị trường xuất khẩu, bảo đảm việc làm cho người lao động.

6 tháng đầu năm, Tổng cục CNQP đã bình xét, đề nghị khen thưởng thường xuyên, chuyên đề đợt 1/2021 cho 27 tập thể, 118 cá nhân; khen thưởng cống hiến, niên hạn cho 435 trường hợp.

(Nguồn: Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị)

Cùng với thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phong trào TĐQT đã góp phần tích cực trong triển khai thực hiện tốt công tác kỹ thuật, tài chính, hậu cần phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế. Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” đã bám sát các tiêu chuẩn, đảm bảo chấp hành pháp luật, quy định về công tác tài chính và các mặt công tác quản lý nghiệp vụ, thu nộp ngân sách, công nợ, quản lý vật tư, tài sản; kiểm tra, kiểm soát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bảo toàn vốn doanh nghiệp… Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã tập trung huy động, tạo nguồn kinh phí cho việc quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình doanh trại; đẩy mạnh công tác tăng gia và duy trì, phát huy hiệu quả bếp ăn ca tự chọn tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm định lượng, an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đạt kết quả tốt. Đến nay, Tổng cục chưa có ca nhiễm Covid-19...

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2021, thông qua thực hiện tốt phong trào TĐQT, nhiều tập thể đã giữ vững đà phát triển, hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Tổng cục CNQP đã bình xét, đề nghị khen thưởng thường xuyên, chuyên đề đợt 1/2021 cho 27 tập thể, 118 cá nhân; khen thưởng cống hiến, niên hạn cho 435 trường hợp. Thủ trưởng Tổng cục đã quyết định khen thưởng cho 60 tập thể và 94 cá nhân trong sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và tổ chức hoạt động của Lực lượng 47; Hội thi thợ giỏi năm 2021; thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, đất nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, "phi chính trị hóa" Quân đội. Nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP, an ninh tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng cũng đặt ra những yêu cầu mới cao hơn. Đồng thời, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống và tiến độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế của Tổng cục… Bám sát đặc điểm tình hình, phát huy kết quả đã đạt được, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, Tổng cục CNQP tiếp tục triển khai công tác TĐKT và phong trào TĐQT 6 tháng cuối năm 2021, tập trung vào những nội dung sau:

Một là, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, hiệu quả hoạt động TĐQT và công tác TĐKT trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Hoàn thành tổ chức học tập các chuyên đề giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra nhận thức chính trị cuối năm cho các đối tượng.

Hai là, xây dựng nội dung thi đua đột phá vào các trọng điểm theo tinh thần nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục và cấp ủy các cấp về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; tập trung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh; tiết kiệm vật tư, nhiên liệu; xây dựng nền nếp chính quy và cải cách hành chính. Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người lao động; bảo vệ và cải thiện môi trường xanh - sạch - đẹp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn minh công nghiệp.

Ba là, triển khai kế hoạch xây dựng, nhân điển hình tiên tiến; phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp quân đội hội nhập và phát triển” giai đoạn 2021-2025. Tổ chức tốt phát động đợt thi đua đột kích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021).

Bốn là, thực hiện có nền nếp công tác khen thưởng theo đúng chế độ quy định. Rà soát, xem xét, đề nghị khen thưởng thường xuyên, niên hạn, cống hiến và kỷ niệm chương đợt II/2021. Bình xét khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và các loại hình khen thưởng theo chuyên đề nhiệm vụ, khen đột xuất, khen cống hiến. Khuyến khích cơ quan, đơn vị có cơ chế động viên khen thưởng bằng tinh thần và vật chất thích đáng.

Năm là, thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác TĐKT các cấp. Phát huy hiệu quả Quy chế công tác TĐKT, Quy chế chấm điểm, bình xét danh hiệu thi đua hằng năm, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Sáu là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cổ vũ, động viên khích lệ phong trào TĐQT. Tổ chức tuyên truyền về điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin nội bộ và đại chúng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị của đất nước, Quân đội và Tổng cục.

Phát huy kết quả đạt được, Tổng cục CNQP tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT, triển khai có hiệu quả công tác TĐKT, góp phần thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021, xây dựng và phát triển CNQP đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá LÊ NGỌC THÂN

Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: