CNQP&KT - Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, tại Nhà máy Z113 vào sáng 30/9, trong hội nghị sơ, tổng kết 2 nghị quyết quan trọng của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Ngoài Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 147-NQ/ĐU.CNQP về lãnh đạo ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU về lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất của Đảng ủy Z113 còn có sự tham dự của đại diện một số cơ quan chức năng Tổng cục CNQP.

Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 147-NQ/ĐU.CNQP (Nghị quyết 147) của Đảng ủy Tổng cục CNQP của Đảng ủy Z113 khẳng định: Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhà máy đã nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện 105 văn bản, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm; xây dựng và ban hành 22 bộ tài liệu thiết kế dấu “A”, 151 bộ dấu “B”, 25 bộ chỉ tiêu chất lượng vật tư. Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều dự án đầu tư thiết bị; đổi mới công nghệ sản xuất; giải quyết dứt điểm một số “khâu thắt” về chất lượng sản phẩm quốc phòng. Nhà máy cũng đã triển khai 49 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (trong đó có 18 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 20 đề tài cấp Tổng cục); có 2.254 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 1.500 sáng kiến nhằm ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, giá trị làm lợi khoảng 14 tỷ đồng.


Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 195-NQ/ĐU, Đảng ủy Z113 đã có nhiều giải pháp lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất; nhận thức, ý thức chấp hành quy định, quy trình, quy tắc về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường của người lao động được nâng lên, thực hiện thành nền nếp. Nhà máy cũng đầu tư nâng cấp nhà xưởng, thiết bị hiện đại và hệ thống phòng cháy, chữa cháy, góp phần hạn chế các yếu tố có hại, cải thiện điều kiện lao động. 5 năm qua, Nhà máy được tặng 3 Giấy khen và 3 cá nhân được tặng Giấy khen của Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội).


Đại diện lãnh đạo Nhà máy Z113 trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 147 và Nghị quyết 195 của Đảng ủy Tổng cục CNQP.

Trong thời gian tới, Đảng ủy và Ban giám đốc Z113 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 147 và Nghị quyết 195 của Đảng ủy Tổng cục CNQP. Trong đó, tập trung khắc phục các tồn tại; giải quyết dứt điểm các yếu tố về thiết kế, công nghệ, bảo đảm vật tư ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm quốc phòng; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản lý, giám sát, theo dõi chất lượng sản phẩm từ khâu thiết kế đến sản xuất. Phấn đấu tất cả sản phẩm quốc phòng do Nhà máy sản xuất, sửa chữa có chất lượng tương đương của nước ngoài và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Z113 đạt được trong thực hiện Nghị quyết 147 và Nghị quyết 195 của Đảng ủy Tổng cục CNQP. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Z113 cần tiếp tục coi công tác bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm là nhiệm vụ quan trọng nhất, mang yếu tố sống còn của đơn vị. Nhà máy phải thấm nhuần và thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất. Kiên quyết thực hiện nguyên tắc “không an toàn thì không sản xuất”. Thường xuyên rà soát các dây chuyền, hệ thống thiết bị, từng công đoạn để kịp thời phát hiện và khắc phục triệt để các yếu tố có thể gây mất an toàn trong sản xuất. Bên cạnh đó, Nhà máy cần từng bước đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, tiến tới sản xuất sạch hơn, an toàn hơn. Nhà máy không được chủ quan và thường xuyên có các giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: