CNQP&KT - Sáng 7/10, Đảng ủy Z175 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 147-NQ/ĐU.CNQP và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Lâm Trọng Đông, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan Tổng cục CNQP.

Theo thông tin tại hội nghị, từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy, Chỉ huy Nhà máy Z175 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 147-NQ/ĐU.CNQP của Đảng ủy Tổng cục CNQP về lãnh đạo ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng; tạo chuyển biến rõ rệt đối với chất lượng sản phẩm. Hầu hết sản phẩm do Nhà máy sản xuất được các đơn vị, khách hàng đánh giá cao. Nhà máy đã xây dựng mới 32 quy chế, quy định; rà soát, sửa đổi, bổ sung 41 quy chế,  quy định có liên quan đến công tác kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Duy trì thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống tiêu chuẩn IATF 16949:2017. Phòng KCS của Nhà máy được công nhận phòng thí nghiệm cơ lý đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017. Nhà máy cũng đã triển khai thực hiện 8 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 11 đề tài cấp Tổng cục, 36 đề tài cấp cơ sở; đưa vào áp dụng trên 500 sáng kiến, làm lợi trên 10 tỷ đồng; thực hiện 3 kaizen trọng tâm và trên 1000 kaizen nhỏ... Việc triển khai đồng bộ các mặt công tác: cán bộ, quản lý, kỹ thuật công nghệ, kiểm tra chất lượng... đã tạo nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển sản xuất - kinh doanh, duy trì ổn định việc làm và cải thiện đời sống, thu nhập cho người lao động. Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU về lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất, Nhà máy đã triển khai toàn diện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo hộ lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp; quan tâm đầu tư mới và nâng cấp máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, sạch đẹp; điều kiện lao động được cải thiện rõ rệt.


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 Trong thời gian tới, Đảng ủy Z175 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp tạo ra sự chuyển biến về chất, đảm bảo sự tin cậy về chất lượng của tất cả sản phẩm quốc phòng. Đồng thời, chủ động phòng chống các yếu tố nguy hiểm, độc hại cho người lao động ở tất cả các khâu, quá trình sản xuất; ngăn ngừa nguyên nhân mất an toàn do lỗi chủ quan của người lao động gây ra.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 147 và Nghị quyết 195 của Nhà máy Z175 trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Nhà máy quán triệt sâu sắc, xác định việc ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng và công tác đảm bảo an toàn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của đơn vị. Nhà máy cần thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng; duy trì nghiêm kỷ luật công nghệ; kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư đầu vào; phát huy mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang - thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu và thực tiễn; đẩy mạnh nghiên cứu và tăng cường áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo an toàn.

Tin, ảnh: PHƯƠNG MAI

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: