CNQP&KT – Sáng 21/10, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP chủ trì hội nghị và trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII.


Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ có quân hàm đại tá thuộc các cơ quan Tổng cục CNQP; các đồng chí bí thư đảng ủy, chính ủy, chính trị viên, chủ tịch Tổng công ty, công ty, Tổng giám đốc, giám đốc, chỉ huy trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục và các công ty cổ phần đã được thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII. Theo đó, từ ngày 4/10 đến ngày 7/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ tư, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm 2022-2024; về lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 - NQ/TW của hội nghị Trung ương 7 khoá XII. Về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; mục tiêu, quan điểm, giải pháp trong thời gian tới. Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Sửa đổi, bổ sung quy định những điều đảng viên không được làm, và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục CNQP tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị đã thông qua. Đồng thời, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan vào đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

                                                            Tin, ảnh:  MINH TUẤN

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: