CNQP&KT - Ngày 27/10, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đã đến thăm và làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Cùng dự có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và một số cơ quan chức năng của hai Bộ.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), đã báo cáo tóm tắt với đoàn công tác một số nội dung liên quan đến biên chế tổ chức; chất lượng nguồn nhân lực; công tác nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) của Tổng cục CNQP; các đề tài, nhiệm vụ KHCN đã triển khai thực hiện trong giai đoạn 2015-2020 và tình hình thực hiện các đề án KHCN và sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) đang nghiên cứu thiết kế, chế tạo. Theo đó, trong giai đoạn 2015-2020, Tổng cục CNQP đã triển khai thực hiện 296 đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp; sản xuất hàng chục sản phẩm quốc phòng, trong đó, nhiều sản phẩm có hàm lượng KHCN và độ phức tạp cao trang bị cho bộ đội huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, Tổng cục CNQP tiếp tục triển khai nghiên cứu có hiệu quả các đề án, chương trình KHCN cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm quốc phòng và kinh tế. 


Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Thượng tướng Lê Huy Vịnh đều thống nhất cho rằng: Thông qua buổi làm việc này, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng có điều kiện nắm bắt cụ thể tình hình, trình độ công nghệ, năng lực nghiên cứu, sản xuất của Tổng cục CNQP trong thời gian qua; định hướng ưu tiên, các nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu phát triển, sản xuất trong thời gian tới. Lãnh đạo hai Bộ đánh giá cao sự cố gắng và những kết quả đạt được của Tổng cục CNQP trong triển khai các đề tài, nhiệm vụ KHCN, nhất là những nội dung được Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ chủ trì.


Lãnh đạo Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Quốc phòng xem một số sản phẩm do Tổng cục CNQP nghiên cứu chế tạo.

Để Tổng cục CNQP tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề tài, nhiệm vụ KHCN được giao, đại diện lãnh đạo hai Bộ yêu cầu trong thời gian tới, Tổng cục CNQP cần triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tích cực đổi mới công nghệ; tăng cường hợp tác, trao đổi để tiếp thu và ứng dụng có hiệu quả các thành tựu KHCN vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Đại diện lãnh đạo hai Bộ cũng khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để triển khai thực hiện các đề án nghiên cứu KHCN, phục vụ hiệu quả quá trình hiện đại hóa Quân đội, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                         Tin, ảnh: TUẤN MINH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: