CNQP&KT – Chiều 24/12, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2021, triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2022 và quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục; thủ trưởng các cơ quan Tổng cục; bí thư cấp ủy, chỉ huy trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2021, Tổng cục CNQP đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ CTĐ, CTCT cả thường xuyên và đột xuất; trong đó, có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động; công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng được duy trì nền nếp, sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Tình hình chính trị tư tưởng toàn Tổng cục ổn định; cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy , Chính ủy Tổng cục CNQP, chủ trì Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ: Năm 2022, nhiệm vụ CTĐ, CTCT tập trung vào 8 nội dung trọng tâm là công tác tuyên huấn, tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, quần chúng, hội đồng quân nhân và công tác kế hoạch tổng hợp về CTĐ, CTCT. Đồng chí Chính ủy Tổng cục CNQP yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm hoạt động CTĐ, CTCT theo hướng thiết thực, hiệu quả, vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Tổng cục.


Đại biểu dự Hội nghị.

Đối với nội dung quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức; thực hiện các giải pháp, biện pháp một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống”, “chống và xây”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực, những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố quyết định khen thưởng của các cấp về hoạt động CTĐ, CTCT và từng mặt công tác tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI - MINH TUẤN

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: