CNQP&KT - Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP); góp phần khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Tổng cục trong xây dựng và phát triển ngành CNQP.

Tổng cục CNQP hiện có hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), sinh hoạt tại 55 Đoàn cơ sở; hơn 90% được đào tạo cơ bản tại các trường trong và ngoài Quân đội, 70% làm việc trực tiếp trên các dây chuyền sản xuất tại các nhà máy quốc phòng. Đây là lực lượng xung kích, trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Tổng cục CNQP.

Những năm qua, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tuổi trẻ Tổng cục, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP, cấp ủy, bí thư, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐVTN không ngừng phát triển toàn diện về số lượng và chất lượng. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xác định đây là nội dung trọng tâm, thường xuyên của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Tổng cục CNQP.


Đoàn viên, thanh niên Nhà máy Z183 thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng.  Ảnh: CTV

Để thực hiện tốt công tác này, cấp ủy, bí thư, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt nghiêm quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục. Đoàn cơ sở các cấp trong Tổng cục đã thực hiện tốt phương châm giáo dục qua thực tiễn, phát huy tinh thần tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi ĐVTN; phát triển nhiều mô hình, phương thức giáo dục mới, phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức. Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề, tọa đàm, hội thảo, hội thi tuyên truyền viên, truyền thanh nội bộ, các đợt thi đua cao điểm, cuộc vận động… đã phổ biến, quán triệt, thông tin kịp thời đến ĐVTN các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nội quy, quy định, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị… Qua đó, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho ĐVTN; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật trong thanh niên Tổng cục. 

Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống cũng luôn được quan tâm, triển khai sâu rộng, gắn với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội và Tổng cục. Các đợt sinh hoạt truyền thống được chuẩn bị công phu, tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, như: Chương trình “Tiếp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin” tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (nơi đặt Bia lưu niệm Quân giới và Công đoàn sản xuất vũ khí Việt Nam) nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục CNQP (15/9/1945-15/9/2020); Chương trình “Hành quân về nguồn” nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020)…

 

Đoàn cơ sở các cấp trong Tổng cục CNQP đã thực hiện tốt phương châm giáo dục qua thực tiễn, phát huy tinh thần tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi ĐVTN; phát triển nhiều mô hình, phương thức giáo dục mới, phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức.

Cùng với đó, cán bộ, ĐVTN tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị, tiêu biểu như: Phong trào “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; các mô hình: “Thanh niên tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ”, “Tổ, Đội khoa học kỹ thuật trẻ”… Nhờ đó, ĐVTN Tổng cục đã phát huy trí tuệ, sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu với hàm lượng khoa học cao, xung kích thực hiện những việc mới, việc khó của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức phong trào thi đua, Đoàn cơ sở các cấp đã làm tốt việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Từ năm 2017 đến nay, có hơn 2.000 lượt cán bộ, ĐVTN được khen thưởng từ cấp Tổng cục trở lên; gần 300 cán bộ, ĐVTN được tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”. Các phong trào thi đua ngày càng phát huy hiệu quả, không ngừng lan tỏa sâu rộng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục.

Từ thực tiễn tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật trong ĐVTN Tổng cục CNQP, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

Trước hết, cấp ủy, bí thư, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp phải thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của cấp trên về công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng mục tiêu lý tưởng phấn đấu, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng cho lực lượng ĐVTN.

Thứ hai, tổ chức Đoàn chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung chương trình công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật cho ĐVTN phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, với khả năng tổ chức của Đoàn và nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN. Mọi hoạt động của Đoàn phải hướng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, rèn luyện và chăm lo lợi ích chính đáng của ĐVTN.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất, năng lực, năng động, sáng tạo, có lòng nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với công tác thanh niên, có độ tuổi phù hợp và có chính sách thích hợp nhằm phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn.

Thứ tư, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giao lưu cụm thanh niên, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện và thể hiện khả năng. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng ở đơn vị và địa phương trong tiến hành hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

Thứ năm, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào“Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học - công nghệ”, “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP đoàn kết, kỷ luật, chủ động, sáng tạo, xung kích, quyết thắng góp phần xây dựng và phát triển CNQP trong giai đoạn mới”; tích cực, chủ động xung kích vào nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.


Tuổi trẻ Nhà máy Z117 thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ,tạo sân chơi cho đoàn viên, thanh niên.    Ảnh: CTV

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật cho ĐVTN trong Tổng cục CNQP, cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn các cấp đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật cho ĐVTN. Cần xác định rõ nội dung, biện pháp lãnh đạo trong nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy, chương trình hoạt động thường kỳ của tổ chức Đoàn. Đưa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật thành chế độ, nền nếp; lấy kết quả rèn luyện là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của ĐVTN.

Hai là, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, phương pháp sư phạm, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ này. Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình chuẩn bị, thông qua giáo án, nâng cao chất lượng bài giảng, khắc phục tình trạng sao chép giáo án, hình thức, chiếu lệ.

 

Từ năm 2017 đến nay, có hơn 2.000 lượt cán bộ, ĐVTN được khen thưởng từ cấp Tổng cục trở lên; gần 300 cán bộ, ĐVTN được tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.

(Nguồn: Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Tổng cục CNQP)

Ba là, đổi mới phương pháp, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, rèn luyện kỷ luật phù hợp với ĐVTN và đặc thù từng cơ quan, đơn vị trong Tổng cục. Cần vận dụng nhiều phương pháp, như: thuyết trình với gợi mở nêu vấn đề; giới thiệu nội dung cơ bản với liên hệ thực tiễn đặc thù nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn để luận giải, làm rõ nội dung học tập… Bên cạnh đó, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục, tập trung vào các mô hình sân khấu hóa, diễn đàn thanh niên, văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu; thi đua đột kích trong những tháng cao điểm về chấp hành kỷ luật, an toàn giao thông…

Bốn là, kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, giáo dục với quản lý, rèn luyện, chấp hành kỷ luật đối với ĐVTN. Ngoài quản lý hành chính hằng ngày, cần tăng cường quản lý toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, nhận thức và hoạt động thực tiễn của ĐVTN. Trong đó, chú trọng các mối quan hệ, diễn biến tư tưởng, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử; kịp thời nắm bắt, có biện pháp giải quyết các tình huống nảy sinh; xử lý công minh, không bao che, giấu giếm các hành vi vi phạm.

Năm là, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của ĐVTN. Thực tế, kết quả rèn luyện kỷ luật của ĐVTN là sự kết hợp giữa việc giáo dục, giám sát, giúp đỡ của tập thể với quá trình tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân. Qua đó, ĐVTN sẽ có tri thức, hiểu biết toàn diện, tăng cường trách nhiệm trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng niềm tin, động cơ phấn đấu đúng đắn. Ngoài ra, việc giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật cho ĐVTN cần gắn kết chặt chẽ với đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Với sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ, ĐVTN Tổng cục CNQP sẽ nỗ lực trau dồi tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực, trình độ, tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành CNQP trong thời gian tới.

Đại tá NGUYỄN ĐỨC THÀNH

Trưởng phòng Công tác quần chúng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: