CNQP&KT - Sáng 15/6, Trung đoàn 720 (thuộc Binh đoàn 16) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Binh đoàn 16 đã truyền đạt các nội dung, gồm: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thỏa thuận quốc tế và Quy định về xây dựng, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định s81/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn…


Toàn cảnh hội nghị.

Được biết, hằng năm, Trung đoàn 720 thường xuyên tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội của cán bộ, đảng viên, nhân viên, công nhân, người lao động trong đơn vị, góp phần ngăn ngừa và hạn chế các vụ vi phạm pháp luật, kỷ luật. Nhờ đó, những năm qua, đơn vị không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, số vụ vi phạm kỷ luật giảm rõ rệt.  

Tin, ảnh: QUANG SÁNG

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: