CNQP&KT - Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa cho biết, ngày 23/8 là thời điểm đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021.

Theo phương án được Đại hội cổ đông năm 2022 thông qua, MB sẽ phát hành 755,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới. MB hiện lưu hành hơn 3,7 tỷ cổ phiếu. Sau khi hoàn tất trả cổ tức, MB sẽ tăng số lượng cổ phiếu lên hơn 4,5 tỷ đơn vị, vốn điều lệ nâng từ 37.783 tỷ đồng lên hơn 45.339 tỷ đồng.

Năm 2022, MB dự kiến tăng vốn điều lệ lên tối đa 46.882 tỷ đồng và tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ thêm 892,4 tỷ đồng, gồm phát hành riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược Viettel và 19,24 triệu cổ phiếu ESOP. Đồng thời, MB sẽ chào bán 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ thêm 651 tỷ đồng.


Hoạt động giao dịch tại một chi nhánh của Ngân hàng MB.

Bên cạnh mục tiêu tăng vốn điều lệ, dự kiến tổng tài sản của MB tăng 15%, đạt 700.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng khoảng 16%, lên 472.600 tỷ đồng. Năm 2022, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20.300 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2021. 6 tháng đầu năm 2022, MB lãi trước thuế hơn 11.896 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2021; luỹ kế và thu nhập lãi thuần đạt hơn 17.354 tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 22.854 tỷ đồng, lần lượt tăng 29% và tăng 26% so với cùng kỳ. Nợ xấu của MB khoảng 1,2%.

Tin, ảnh: THANH LỊCH

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: