CNQP&KT - Vừa qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Học viện Phòng Không - Không quân đã đồng tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển nền Công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Xem nội dung tin: Trọng dụng nhân tài để xây dựng nền Công nghiệp quốc phòng

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: