CNQP&KT - Sáng ngày 17/8, tại Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển nền Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thời kỳ mới”.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện một số cơ quan chức năng của Tổng cục CNQP; các chuyên gia, nhà báo trong Quân đội; lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan, đơn vị thuộc Nhà máy Z176.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh: Trọng dụng nhân tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là việc sử dụng người tài vào các chức vụ quan trọng, các công việc trọng yếu, mà còn được phản ánh bằng hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về phát hiện, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhân tài. Trong những năm qua, việc nghiên cứu, quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài đã tạo được nguồn nhân lực có chất lượng cho xây dựng, phát triển CNQP. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn một số hạn chế như: chưa xây dựng được chiến lược về thu hút, trọng dụng nhân tài; cơ chế chính sách trọng dụng nhân tài cho xây dựng, phát triển CNQP còn thiếu đồng bộ; đội ngũ cán bộ, chuyên gia đầu ngành về khoa học - công nghệ, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí còn mỏng.  Để xây dựng phát triển nền CNQP theo độc lập, tự chủ, hiện đại và lưỡng dụng trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần phải có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài tham gia xây dựng, phát triển nền CNQP Việt Nam. Do đó, các tham luận cần làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài (đội ngũ cán bộ, trí thức giỏi, tài năng) tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả việc vận dụng tư của Người về trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển đơn vị nói riêng và ngành CNQP nói chung.


Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát biểu đề dẫn tại buổi Hội thảo.

Báo cáo trung tâm tại Hội thảo, Đại tá Lê Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên 76 (tên doanh nghiệp của Nhà máy Z176) nêu rõ: Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Công ty đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác cán bộ; coi trọng xây dựng nguồn lực chất lượng cao. Trong đó, công tác thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ đội ngũ cán bộ khoa học luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc đặc biệt quan tâm và cụ thể hóa vào các nghị quyết lãnh đạo; ban hành quy chế lãnh đạo công tác cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong đơn vị. Nhờ đó, Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tuy nhiên, theo Đại tá Lê Văn Chiến, trong thực hiện công tác này vẫn còn một số bất cập như: chính sách đãi ngộ, mức thu nhập chưa đủ hấp dẫn đối với nhân tài; chưa có nhiều biện pháp để thu hút cán bộ giỏi về làm việc; chưa có cơ chế lương đặc thù, ưu đãi với chuyên gia đầu ngành, kỹ thuật viên giỏi và công nhân lành nghề, thợ bậc cao… để tạo điều kiện tuyển dụng, thu hút người tài.

Tại buổi Hội thảo, các tham luận đã tập trung phân tích, luận giải sâu sắc và làm sáng tỏ một số nội dung như: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; quan điểm “người trước súng sau” trong xây dựng ngành Quân giới – CNQP; nhận thức, quan niệm về nhân tài và trọng dụng nhân tài; vị trí vai trò của nhân tài trong xây dựng, phát triển nền CNQP; những khó khăn, vướng mắc về cơ chế trong thu hút, sử dụng cán bộ giỏi; giải pháp trong quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển nền CNQP và Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới...

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng khẳng định: Các ý kiến tham luận đã luận giải, làm sáng rõ nhiều nội dung quan trọng về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền CNQP; cung cấp nhiều số liệu, dữ kiện mang tính khoa học cả về lý luận và thực tiễn để khẳng định tầm quan trọng của công tác cán bộ, trong đó có việc quan tâm bồi dưỡng, thu hút, sử dụng những cán bộ giỏi, có đầy đủ phẩm chất, đạo đức năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQP trong tình hình mới. Đồng thời, các ý kiến đã đề xuất những giải pháp, kiến nghị cả ở tầm vi mô và vĩ mô về cơ chế, chính sách bồi dưỡng, bố trí, sử dụng nhân tài phục vụ Quân đội và ngành CNQP.

Tin, ảnh: HẢI ĐĂNG

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: