CNQP&KT - Sáng ngày 17/8, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển nền Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thời kỳ mới”. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), chủ trì Hội thảo.

Xem tin chi tiết: Trọng dụng nhân tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: