CNQP&KT - Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2017-2022 được Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức triển khai và lan tỏa sâu rộng, đem lại hiệu quả rõ rệt, tạo dựng được cảnh quan, môi trường ở các cơ quan, đơn vị ngày càng chính quy, hiện đại.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT - BQP ngày 6/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, Cục Hậu cần đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức triển khai thực hiện và coi đây là nội dung quan trọng để cụ thể hóa phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện công tác doanh trại, đáp ứng yêu cầu xây dựng ngành CNQP trong giai đoạn mới. Trên tinh thần đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác doanh trại; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đưa phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” phát triển cả bề rộng và chiều sâu, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong đó, chú trọng khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác doanh trại ở đơn vị; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác doanh trại theo hướng dẫn của cấp trên và lộ trình thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Nhờ có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt của ngành hậu cần các cấp, Tổng cục CNQP đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong phong trào thi đua, tạo sự thay đổi toàn diện về diện mạo, cảnh quan doanh trại của các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, mà trực tiếp là Cục Hậu cần, cơ quan thường trực giúp Thủ trưởng Tổng cục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương tiến hành rà soát, đánh giá đúng hiện trạng của từng điểm đất, liên thẩm chặt chẽ số liệu đất để phân loại, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật về đất đai. Đến nay, cơ bản các đơn vị trong Tổng cục đều có quyết định phê duyệt vị trí đóng quân của cấp có thẩm quyền; nhiều đơn vị đã xây dựng tường bao phân định ranh giới cắm mốc; tích cực giải quyết các trường hợp lấn chiếm, tranh chấp, cấp chồng, không để phát sinh các điểm lấn chiếm, tranh chấp mới, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh triển khai quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại.


Khu nhà điều hành của Nhà máy Z129 được xây dựng khang trang trong những năm gần đây.              Ảnh: CTV

Công tác xây dựng, quản lý doanh trại đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về số lượng, chất lượng. Các đơn vị đã chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, Quân đội, nguồn vốn tự có của đơn vị và huy động hơn 37.000 ngày công của cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia chỉnh trang, tu sửa, xây mới các công trình doanh trại theo đúng thiết kế mặt bằng được phê duyệt, tuân thủ đúng quy trình, tiêu chuẩn về chất lượng xây dựng, bảo đảm thống nhất, chính quy và thẩm mĩ cao. Các công trình khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng không bị lún, nứt và thấm dột.

Các đơn vị đã chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và huy động hơn 37.000 ngày công để tu sửa, xây mới các công trình doanh trại, bảo đảm thống nhất, chính quy và thẩm mĩ cao.

         (Nguồn: Cục Hậu cần, Tổng cục CNQP)

Trong công tác bảo đảm, quản lý, sử dụng điện, nước có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng cục CNQP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cân đối nguồn kinh phí để đầu tư xây mới, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp công trình cấp điện, nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật; thường xuyên rà soát, bổ sung các quy chế quản lý, sử dụng điện nước, công khai, giao hạn mức điện, nước đến từng đầu mối và bổ sung, củng cố hệ thống công-tơ điện riêng tới từng bộ phận, phòng, ban, phân xưởng để theo dõi sử dụng. Đồng thời, khuyến khích các đơn vị lắp đặt hệ thống thiết bị tích hợp năng lượng mặt trời để chiếu sáng doanh trại, các thiết bị tiết kiệm điện; sắp xếp kế hoạch sản xuất tránh giờ cao điểm; đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị hiện đại, đồng bộ để giảm tiêu tốn điện năng; tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên, nguồn nước mưa, nước giếng khoan… phục vụ sản xuất, sinh hoạt. 5 năm qua, toàn Tổng cục đã tiết kiệm 24 triệu KW điện, hơn 1 triệu m3 nước sinh hoạt, với tổng số tiền 64 tỷ đồng. Tiêu biểu cho mặt công tác này là các đơn vị: Tổng công ty Ba Son; Nhà máy Z111, Z113, Z114, Z115, Z121, Z129, Z131, Z143, Z175, Z176; Viện Thuốc phóng Thuốc nổ, Viện Công nghệ; Kho K602. Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cơ quan, đơn vị quan tâm như: đầu tư xây dựng khuôn viên, bồn hoa, thảm cỏ, trồng cây xanh tạo bóng mát; duy trì nghiêm chế độ vệ sinh doanh trại ngày, tuần và tổ chức thu gom, xử lý rác thải theo quy định; phối hợp tốt với ngành quân y, quân nhu phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tổ chức thiết kế khu bếp ăn, bảo đảm vệ sinh, góp phần trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.


Toàn cảnh Đoàn An điều dưỡng 298 (thuộc Tổng cục CNQP).  
Ảnh: CTV

Qua thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” 5 năm lần thứ 3, giai đoạn 2017-2022 trong Tổng cục CNQP rút ra một số kinh nghiệm, đó là phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua. Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị cũng như sự ủng hộ của địa phương nơi đơn vị đóng quân để thực hiện tốt từng nội dung của phong trào thi đua. Phát huy vai trò nòng cốt của ngành hậu cần, trực tiếp là cơ quan doanh trại các cấp trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với thực tiễn ở từng đơn vị. Tích cực huy động các nguồn lực để xây dựng, củng cố doanh trại, góp phần giải quyết nút thắt về nguồn vốn đầu tư cho xây dựng, nâng cấp, sửa chữa doanh trại, doanh cụ ở các cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, để phong trào thi đua trong Tổng cục CNQP tiếp tục đạt được những kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, công nhân viên ngày càng tốt hơn, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch đẹp” gắn với các phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, bảo đảm cho phong trào phát triển đúng hướng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Hai là, quá trình triển khai thực hiện, cơ quan hậu cần các cấp phải chủ động tham mưu đề xuất những nội dung, biện pháp, chỉ tiêu thi đua phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể để thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua.

Trong 5 năm (2017 -2022) thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, toàn Tổng cục CNQP đã tiết kiệm 24 triệu KW điện, hơn 1 triệu m3 nước sinh hoạt, với tổng số tiền 64 tỷ đồng.

        (Nguồn: Cục Hậu cần, Tổng cục CNQP)

Ba là, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, xây dựng doanh trại trong các cơ quan, đơn vị theo hướng gắn đào tạo chính quy với đào tạo tại chức, học tại trường với bồi dưỡng tại đơn vị, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ để tạo nguồn phát triển; đồng thời, thực hiện tốt việc luân chuyển công tác để rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ.

Bốn là, làm tốt công tác dân vận để tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của chính quyền địa phương và nhân dân nơi đơn vị đóng quân, tạo thêm nguồn lực trong thực hiện phong trào thi đua, nhất là trong công tác xin cấp đất để xây dựng mở rộng doanh trại, công tác quản lý sử dụng đất và sự phối hợp trong giải quyết các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp đất quốc phòng.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng, hiệu quả của phong trào thi đua. Cùng với đó, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của phong trào thi đua; xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị; hằng năm tiến hành đánh giá, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua.

Qua 5 năm lần thứ 3 thực hiện phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong Tổng cục CNQP đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ rệt về cảnh quan môi trường doanh trại, góp phần xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển ngành CNQP trong giai đoạn mới.

Đại tá PHẠM VĂN TUẤN

Cục trưởng Cục Hậu cần - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: