CNQP&KT - Chiều ngày 28/11, tại Hà Nội, Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Hội thảo bản thảo đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn kinh tế - quốc phòng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Thiếu tướng, TS. Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế, Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động của Đoàn kinh tế - quốc phòng.

Báo cáo đề dẫn hội thảo do Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Chủ nhiệm đề tài nêu rõ: Cục Kinh tế được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn kinh tế - quốc phòng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, nội dung nghiên cứu gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn; nội dung và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đoàn kinh tế - quốc phòng. Phạm vi nghiên cứu của đề tài gồm toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của Đoàn kinh tế - quốc phòng; trong đó, tập trung vào nội dung sẵn sàng chiến đấu, tham gia xây dựng và bảo vệ khu vực phòng thủ; thực hiện nhiệm vụ Khu kinh tế - quốc phòng; tham gia hoạt động dân vận, xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh. Sau khi nhận nhiệm vụ, Cục Kinh tế đã thành lập Ban Chủ nhiệm đề tài, xây dựng đề cương kế hoạch chi tiết và nội dung nghiên cứu; tiến hành khảo sát các Cục Hậu cần, Đoàn kinh tế - quốc phòng; đến nay đã hoàn chỉnh bản thảo đề tài.


Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn; thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Đoàn kinh tế - quốc phòng hiện nay; yêu cầu, nội dung và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn kinh tế - quốc phòng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng Trần Đình Thăng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu các cơ quan, đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu để góp phần hoàn thiện bản thảo đề tài. Đồng thời, khẳng định Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ nghiêm túc tiếp thu và bổ sung, chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất để thực hiện các bước tiếp theo của quá trình nghiên cứu đề tài.

                                                            Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: