CNQP&KT - Năm 2022, Viện Thiết kế tàu quân sự (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - CNQP) đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học - công nghệ đạt kết quả tốt.

Theo đó, năm 2022, Viện đã thực hiện 22 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (trong đó có 3 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng, 10 đề tài cấp Tổng cục CNQP, Tổng cục Kỹ thuật và 9 đề tài, nhiệm vụ cấp Viện). Đặc biệt, Viện đã hoàn thành thủ tục sau bảo vệ nghiệm thu 2 đề tài, bảo vệ cơ sở 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; bảo vệ nghiệm thu 3 đề tài cấp Tổng cục CNQP và 6 nhiệm vụ cấp Viện.


Cán bộ, nghiên cứu viên Viện Thiết kế tàu quân sự trao đổi phương án thiết tàu quân sự.

Bên cạnh đó, Viện chủ động phối hợp với các nhà máy đóng tàu trong Tổng cục CNQP khảo sát, nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm nhiều trang- thiết bị trên tàu khi vào sửa chữa, bảo dưỡng. Một số sản phẩm đề tài do Viện tự nghiên cứu phát triển đã được các đơn vị dùng thử để kiểm nghiệm tính năng kỹ - chiến thuật, đánh giá chất lượng tiến tới đưa vào trang bị, như: cụm bàn trượt tống đạn pháo AK-726, ống nhún giảm chấn hệ ống xả diesel, bàn điều khiển bắn tên lửa KH-35E (bàn phím Kasu), hệ thống nâng - hạ cầu mũi, nâng - hạ cột đèn trên tàu… Đồng thời, Viện đã phối hợp với Viện nghiên cứu Cơ khí (Bộ Công Thương) và Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức thành công một số hội thảo, thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế tàu tham dự, qua đó, đề xuất được nhiều nội dung có hàm lượng khoa học cao trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế tàu.

Năm 2023, Viện Thiết kế tàu quân sự tiếp tục thực hiện toàn diện các mặt công tác, trọng tâm là hoạt động khoa học - công nghệ, đảm bảo đúng tiến độ các đề tài, nhiệm vụ mở mới năm 2022 và năm 2023 đã được phê duyệt.

Tin, ảnh: CHÍ CÔNG - NAM ANH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: