CNQP&KT-Năm 2018 khép lại bằng những thông tin vui làm nức lòng đồng bào và chiến sĩ cả nước, đó là sau một thập niên, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lại đạt hơn 7%, nằm trong nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và trên thế giới.

Nhìn tổng thể, sự phát triển tốt đẹp của kinh tế đất nước năm qua có sự đóng góp của nhiều ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất… Trước hết, động lực tăng trưởng mạnh mẽ đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 12,98%; tiếp đó, tổng mức bán lẻ tăng 11,7% - không còn phụ thuộc vào tín dụng và khai khoáng như trước đây. Điều đặc biệt là, không chỉ về số lượng, chất lượng tăng trưởng được cải thiện rõ nét, mà nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng thiết lập những kỷ lục mới, trong đó: Xuất khẩu đạt gần 245 tỷ USD; tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt trên 482 tỷ USD; xuất siêu 7,2 tỷ USD; dự trữ ngoại hối đạt trên 60 tỷ USD. Xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng 15,9%, cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (12,9%).


Thắng lợi của năm 2018 thể hiện năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ và các cấp, các ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để cả nước vững bước tiến vào năm 2019 với niềm tin và khí thế mới.

Hòa nhịp với những thành tựu chung của nền kinh tế đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) nói riêng cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đối với Tổng cục CNQP, năm 2018 tiếp tục gặt hái được những thành công mới trong hoạt động quân sự, quốc phòng cũng như tham gia xây dựng, phát triển kinh tế. Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hai khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ IX và tích cực thực hiện hai khâu đột phá của năm là: Tháo gỡ cơ chế để xuất khẩu vũ khí và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh - chấp hành pháp luật. Kết quả, toàn Tổng cục đã đóng mới, sửa chữa gần 100 tàu quân sự và 296 tàu kinh tế; sản xuất và tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp đạt 90.500 tấn; doanh thu xuất khẩu đạt 1.824 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch đề ra khoảng 5%; thu nhập bình quân đạt 9,7 triệu đồng/người/tháng. Một trong những điểm nhấn quan trọng của năm 2018, đó là, lần đầu tiên sản phẩm vũ khí, đạn dược, thiết bị quân sự do CNQP Việt Nam tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế tại Indonesia (Indo Defence 2018). Đây là dịp để Việt Nam quảng bá, giới thiệu năng lực của ngành CNQP ra thị trường khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại quốc phòng và quốc gia. Thành công trong năm qua không thể không nhắc đến bước phát triển mới trong công tác quản lý nhà nước về CNQP với nhiều văn bản pháp quy do Tổng cục chủ trì soạn thảo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thông qua. Nhìn nhận một cách khách quan, năm 2018, Tổng cục CNQP đã tập hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

***

Cứ mỗi độ Xuân về, khi nghe những giai điệu ngọt ngào “Xuân mang niềm vui đến/Xuân mang tình yêu tới”, trong lòng mỗi chúng ta đều cảm thấy xốn xang, rộn ràng. Cả đất nước vào Xuân với những niềm vui mới và kỳ vọng vào sự phát triển mới. Tất nhiên, mọi sự phát triển theo hướng tích cực, tiến bộ, bền vững đều cần những đóng góp của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng cá nhân. Năm 2019, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng cục CNQP hết sức nặng nề, như: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về CNQP; triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã xác định trong Quy hoạch CNQP; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu xây dựng và phát triển CNQP giai đoạn 2016-2020... Cùng với đó, Tổng cục phải tổ chức triển khai đồng bộ, bảo đảm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; trong đó, tập trung triển khai sản xuất, sửa chữa các sản phẩm vũ khí lục quân và đóng mới, sửa chữa tàu quân sự; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 762/NQ-ĐU của Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất kinh tế và xuất khẩu sản phẩm quốc phòng; quản lý điều hành có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các dự án đầu tư Chương trình CNQP; nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng; cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện làm việc cho người lao động. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động trong Tổng cục CNQP, cần quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhiệm vụ chính trị của cấp mình; xây dựng ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển CNQP Việt Nam.

Trong cuộc hành trình cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bước vào năm mới 2019, cán bộ, đảng viên, quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động Tổng cục CNQP hãy thể hiện rõ những phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống tự lực, tự cường, nỗ lực, sáng tạo của người “lính thợ Quân giới”, góp phần khẳng định rõ chức năng là “Đội quân lao động sản xuất”, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

BAN BIÊN TẬP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: