CNQP&KT - “Xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng (CNQP) là nhiệm vụ cơ bản, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các cấp, các ngành…”. Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP, đã khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn Tạp chí CNQP và Kinh tế trước thềm Xuân Quý Mão 2023.

BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP, năm 2022 đã khép lại với rất nhiều việc lớn mà Tổng cục CNQP thực hiện thành công. Đánh giá một cách khái quát, đồng chí “chốt” lại điều gì? 

Thiếu tướng Lương Thanh Chương: Có thể nói năm 2022 là một năm hết sức đặc biệt, với nhiều dấu ấn, sự kiện nổi bật đối với ngành CNQP nói chung và Tổng cục CNQP nói riêng. Tổng cục đã tập trung hoàn thành toàn diện các mặt công tác, một số mặt hoàn thành xuất sắc với những kết quả rất quan trọng mang dấu ấn của cả nhiệm kỳ và giai đoạn tiếp theo; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Tổng cục CNQP vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Theo tôi, đây là một năm rất thành công của Tổng cục CNQP.

PV: Xin đồng chí nói rõ hơn về mặt công tác hoàn thành xuất sắc của Tổng cục?

Thiếu tướng Lương Thanh Chương: Năm qua, Tổng cục CNQP đã làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về CNQP, nhờ đó, công tác này có bước đột phá lớn, như: được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về “Đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; hoàn thành Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật CNQP, An ninh và Động viên công nghiệp. Cùng với đó, công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới đã đổi mới phương thức thực hiện, đem lại hiệu quả cao, với một số sản phẩm mới được bắn thử nghiệm thành công... Hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển sản xuất kinh tế được đẩy mạnh và có bước đột phá, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, công tác hợp tác quốc tế có bước đột phá mạnh mẽ khi lần đầu tiên Tổng cục CNQP giúp Bộ Quốc phòng tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, qua đó, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Bộ Quốc phòng và Tổng cục.


Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP.     Ảnh: PV

PV: Ngoài những kết quả cơ bản, xin đồng chí cho biết những vấn đề bất cập cần tháo gỡ trong năm 2023?

Thiếu tướng Lương Thanh Chương: Tôi cho rằng, đó là kết quả sản xuất, kinh doanh của một số đơn vị không đạt kế hoạch đề ra, phải điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu. Một số đề tài nghiên cứu khoa học và hoạt động sản xuất quốc phòng triển khai còn chậm. Công tác bảo đảm vật tư có lúc chưa chủ động, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất. Bên cạnh đó, có đơn vị chưa tích cực đổi mới công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý doanh nghiệp; chưa nắm bắt cơ hội xúc tiến thương mại trong các cuộc triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm... Đặc biệt, một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn về sản phẩm và vướng mắc về tài chính. Những vấn đề này cần phải nỗ lực giải quyết trong thời gian tới.

Năm 2022, Tổng cục CNQP đạt doanh thu hơn 24.700 tỷ đồng, trong đó doanh thu kinh tế đạt hơn 15.500 tỷ đồng, bằng 107,7% so với năm 2021; lợi nhuận đạt hơn 782 tỷ đồng, bằng 109,8% so với năm 2021; nộp ngân sách 982,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt hơn 13,7 triệu đồng/người/tháng.

       (Nguồn: Bộ Tham mưu, Tổng cục CNQP)

XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG LƯỠNG DỤNG, HIỆN ĐẠI

PV: Thưa đồng chí, thời gian qua, Tổng cục CNQP đã chú trọng đầu tư nhiều dây chuyền công nghệ hiện đại, tự động hóa trong sản xuất. Vậy hiệu quả đạt được như thế nào?

Thiếu tướng Lương Thanh Chương: Với vai trò đặc biệt quan trọng, ngành CNQP luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng và phát triển. Những năm gần đây, các nhà máy trong Tổng cục CNQP được đầu tư nhiều dây chuyền, thiết bị hiện đại, tự động hóa sản xuất đạt hiệu quả thiết thực, sản xuất được nhiều sản phẩm mới, chất lượng ổn định, có độ tin cậy cao, mang lại niềm tin cho người sử dụng; đồng thời, nâng cao năng suất, giúp giảm lao động trực tiếp, góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động.

Bên cạnh đó, với dây chuyền, thiết bị được đầu tư, các đơn vị đã từng bước đa dạng hóa chủng loại, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm quốc phòng và kinh tế; đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ sở để thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành trong doanh nghiệp.


Dây chuyên CNC phục vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế của Nhà máy Z131.  Ảnh: TRẦN HÙNG

PV: Việc phát triển CNQP theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế đã đạt hiệu quả như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Lương Thanh Chương: Xây dựng và phát triển CNQP theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Quán triệt các nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất kinh tế và xuất khẩu đến năm 2030. Các doanh nghiệp trong Tổng cục cũng đã xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; chủ động áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, điều chỉnh quy trình công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao trình độ cho đội ngũ lao động, đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Đồng thời, hợp tác với các tập đoàn lớn, như: Samsung (Hàn Quốc), Honda, Toyota (Nhật Bản), Damen (Hà Lan), IKEA (Thụy Điển)... sản xuất các sản phẩm kinh tế, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhờ đó, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh tăng trưởng mạnh, tỷ trọng doanh thu hàng kinh tế hiện chiếm hơn 53% tổng doanh thu. Nhiều sản phẩm đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường trong nước và xuất khẩu, như: đóng tàu; hóa chất, thuốc nổ công nghiệp, pháo hoa; cơ khí chính xác; sản phẩm cao su, cáp điện, quạt điện... Qua đó, góp phần giữ gìn đội ngũ, có tích lũy để tái đầu tư mở rộng sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội.

PV: Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, trong thời gian tới, Tổng cục CNQP tập trung vào những nội dung nào?

Thiếu tướng Lương Thanh Chương: Để quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết quan trọng này, Tổng cục CNQP tập trung tổ chức tốt một số nội dung: Nâng cao nhận thức, xác định quyết tâm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Khẩn trương tổ chức thực hiện Chương trình hành động sau khi được Chính phủ ban hành và xây dựng Kế hoạch của Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Nghị quyết, bảo đảm chi tiết, cụ thể, khả thi theo nhóm dự án, đề tài, sản phẩm. Xây dựng Luật CNQP, An ninh và Động viên công nghiệp; các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện; trong đó, “luật hóa” một số chính sách đặc thù về huy động nguồn lực tài chính, khoa học - công nghệ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao... tham gia phát triển CNQP. Cùng với đó, xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ về thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, chiến lược; tiến hành sắp xếp lại các cơ sở CNQP nòng cốt, bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả. Tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm CNQP.


Sản xuất sản phẩm quốc phòng tại Nhà máy Z111.   Ảnh: VĂN SỸ

TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

PV: Đồng chí vừa đề cập đến vấn đề “luật hóa” CNQP, vậy với tư cách là Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu xây dựng Luật CNQP, An ninh và Động viên công nghiệp, xin đồng chí cho biết sự cần thiết xây dựng Luật CNQP, An ninh và Động viên công nghiệp?

Thiếu tướng Lương Thanh Chương: Vấn đề này xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn. Qua tổng kết việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp năm 2003, Pháp lệnh CNQP năm 2008 và kết quả xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh cho thấy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và phát triển CNQP, an ninh và động viên công nghiệp. Tuy nhiên, trong tình hình mới, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng chưa được thể chế hóa; một số nội dung chưa đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật liên quan về quốc phòng - an ninh... Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về CNQP, an ninh và động viên công nghiệp nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, khắc phục kịp thời những vướng mắc, bất cập; đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

PV: Thưa đồng chí, quá trình xây dựng dự án Luật gặp những khó khăn gì và hiện tiến độ ra sao? 

Thiếu tướng Lương Thanh Chương: Trong quá trình xây dựng dự án Luật, Tổng cục CNQP luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng như các bộ, ngành, địa phương có liên quan. Tuy vậy, còn một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xây dựng nội dung. Cụ thể là, hồ sơ được xây dựng trên cơ sở hợp nhất 3 hồ sơ luật chuyên ngành: CNQP, Công nghiệp an ninh và Động viên công nghiệp. Do nhiều điểm khác biệt về quy mô ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, năng lực công nghệ, sản phẩm mục tiêu... nên đặt ra yêu cầu rất cao trong xây dựng cơ chế, chính sách và kỹ thuật lập pháp, vừa phải bảo đảm sự hòa quyện, vừa phải bảo đảm tính đặc thù của mỗi ngành.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ, cùng nghiên cứu những vấn đề chung và vấn đề riêng của từng ngành để đưa vào dự thảo Luật. Đến nay, đã thống nhất được các nội dung của dự án Luật, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật trình Thường trực Chính phủ thông qua và triển khai các bước tiếp theo trước khi trình Quốc hội.

“Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển CNQP, an ninh và động viên công nghiệp; tạo cơ sở pháp lý thu hút nguồn lực dân sinh cho phát triển; xây dựng hệ thống cơ sở CNQP, an ninh tinh, gọn, mạnh, hiệu quả”.

(Thiếu tướng Lương Thanh Chương)

PV: Đề nghị đồng chí cho biết quan điểm của Đảng, Nhà nước được thể hiện trong dự thảo Luật CNQP, An ninh và Động viên công nghiệp?

Thiếu tướng Lương Thanh Chương: Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng, phát triển CNQP và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng có nêu rõ. Đó là định hướng quan trọng để xây dựng các nội dung, chính sách của dự án Luật CNQP, An ninh và Động viên công nghiệp.

Dự thảo Luật gồm những vấn đề chính như: Xây dựng và phát triển CNQP là nhiệm vụ cơ bản, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. CNQP, an ninh là ngành đặc thù, phải được chăm lo xây dựng và phát triển theo một cơ chế đặc thù và được ưu tiên trong đầu tư phát triển. Phát triển CNQP, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học - công nghệ cao; trên cơ sở tự lực, tự cường, kết hợp với chủ động hội nhập quốc tế, trong đó nội lực là yếu tố quyết định và thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng thu hút, đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao. Bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh phù hợp với hội nhập quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Để hoàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển CNQP, an ninh và động viên công nghiệp, trong dự thảo Luật đề cập những nội dung nổi bật gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Lương Thanh Chương: Trong số các chính sách được đề cập tại dự thảo Luật, có 5 chính sách nổi bật, đó là: Phát triển CNQP, an ninh theo hướng lưỡng dụng, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; Hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức; Thúc đẩy hoạt động khoa học - công nghệ phục vụ phát triển; Huy động nguồn lực cho CNQP, an ninh và động viên công nghiệp; Mở rộng đối tượng, hoàn thiện phương thức thực hiện động viên công nghiệp.

Tôi xin nhấn mạnh, đây là những nội dung cốt lõi nhằm bảo đảm mục tiêu: Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển CNQP, an ninh và động viên công nghiệp; tạo cơ sở pháp lý thu hút nguồn lực dân sinh cho phát triển; xây dựng hệ thống cơ sở CNQP, an ninh tinh, gọn, mạnh, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng hệ thống cơ sở động viên công nghiệp ngày càng lớn mạnh cả về quy mô và chiều sâu công nghệ; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo hoạt động khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh sản phẩm. Và một mục tiêu hết sức quan trọng là nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ mới và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

LÊ BÁ ANH (Thực hiện)

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: