Phản bác luận điệu “không nên đầu tư công nghệ lưỡng dụng ở Việt Nam”

CNQP&KT - Công nghệ lưỡng dụng là công nghệ có thể ứng dụng đồng thời cho việc thiết kế, chế tạo các sản phẩm quân sự và các sản phẩm phục vụ cho mục đích dân sự. Công nghệ lưỡng dụng được nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đầu tư và tỏ rõ hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng. Vậy mà vẫn có những người “phản biện” trên mạng xã hội rằng “không nên đầu tư công nghệ lưỡng dụng ở Việt Nam”.

Vấn đề “lưỡng dụng hóa”!

CNQP&KT - Lâu nay, thuật ngữ “lưỡng dụng” được nhắc nhiều trên hệ thống thông tin đại chúng. Hiểu nôm na, “lưỡng dụng” nghĩa là có hai hoặc đa tác dụng. Còn hiểu theo cách phổ cập hiện nay, thuật ngữ “công nghệ lưỡng dụng” (tiếng Anh là dual-use technology) thường gắn với ngành công nghiệp quốc phòng (CNQP), bao gồm các lĩnh vực công nghệ có thể ứng dụng đồng thời cho việc thiết kế, chế tạo sản phẩm quân sự và sản phẩm phục vụ dân sự.