CNQP&KT - Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Binh đoàn 16 đã chủ động vượt khó, tạo dựng được mối đoàn kết thống nhất, gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo thế vững chắc về quốc phòng - an ninh và là “điểm tựa” của nhân dân trên địa bàn đứng chân.

 

Binh đoàn 16 (tên giao dịch là Công ty TNHH Một thành viên 16) có nhiệm vụ xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng (KT-QP), khu dân cư xã hội trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, dân tộc dọc biên giới Tây Nam thuộc 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước. Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy Binh đoàn 16 đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó, chú trọng phát triển mô hình công-nông-lâm hỗ trợ lẫn nhau; phối hợp với địa phương xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân bám đất, bám làng, bám biên giới, xây dựng khu KT-QP; phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ chủ quyền biên giới vững chắc...

Quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, Binh đoàn 16 đã triển khai xây dựng kế hoạch hành động với nhiều biện pháp thiết thực; phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Các phong trào “Binh đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đường bản sáng”, “Lớp học 0 giờ cho con em công nhân khai thác mủ”... đã đạt được những kết quả tích cực. Đáng chú ý, việc triển khai phong trào “Binh đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới” với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, đã góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào trên địa bàn, xây dựng thế trận và tiềm lực khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã chỉ đạo cơ quan chính trị các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện phong trào; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và là tình cảm, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ, người lao động đối với nhân dân trên địa bàn. Với chủ trương hướng về cơ sở, Binh đoàn phối hợp với chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định rõ nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới, lựa chọn đúng, trúng mô hình, triển khai phù hợp. Mục tiêu của Binh đoàn là mỗi công ty, đơn vị phải giúp từ 1 đến 2 xã trên địa bàn đóng quân xây dựng nông thôn mới; tại đó, thực hiện 1 đến 2 công trình, mô hình có giá trị và hiệu quả thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn luôn bám sát cơ sở, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, đi đầu trong giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; phòng, chống tội phạm và các hoạt động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, v.v. Thực tiễn cho thấy, để thay đổi cách nghĩ, cách làm, cả những phong tục, tập quán lạc hậu của đồng bào, cần phải có thời gian và khi triển khai các mô hình sản xuất mới phải “cầm tay chỉ việc". Vì vậy, Binh đoàn xác định phải kiên trì, thực hiện đúng lộ trình, đi dần từng bước vững chắc.

Cán bộ Binh đoàn 16 hướng dẫn đồng bào dân tộc Mông thu hoạch cà phê tại Nông trường 720.   Ảnh: QUANG SÁNG

Trong phát triển kinh tế, Binh đoàn đã đẩy mạnh triển khai mô hình “gắn kết” ở tất cả các cấp: Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với buôn, làng; hộ công nhân người Kinh gắn với hộ công nhân người dân tộc thiểu số. Thông qua đó, để tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ sản xuất; hướng dẫn đồng bào từng bước làm chủ quy trình chăm sóc vật nuôi, cây trồng. Đối với công nhân, người lao động, Binh đoàn chỉ đạo các công ty hoàn thiện phương án “khoán vườn cây”, tạo điều kiện thuận lợi cho họ chủ động đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí. Các hộ gia đình nhận khoán còn được tận dụng đất trống trồng xen cây ngắn ngày để tăng thêm thu nhập. Vì vậy, ngoài thu nhập từ chăm sóc vườn cây của đơn vị, người lao động còn có nguồn thu đáng kể từ sản phẩm phụ, như: hồ tiêu, lúa, bắp, bí đỏ, đậu, v.v. Đến nay, không còn hộ nhận khoán của Binh đoàn thuộc diện nghèo đói và có hơn 30% số hộ khá và giàu. Bên cạnh đó, Binh đoàn cũng rất chú trọng xây dựng các khu KT-QP. Tại các khu KT-QP đã gắn các cụm, điểm dân cư với khu vực sản xuất của các nông trường, xí nghiệp; đội sản xuất đan xen với các buôn, làng của địa phương. Binh đoàn thực hiện tốt phương châm “Phát triển và mở rộng sản xuất đến đâu, thu hút người lao động địa phương và xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư đến đó”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, người địa phương trở thành lao động của Binh đoàn. Đến nay, Binh đoàn đã xây dựng được 9 khu KT-QP, hình thành hàng chục cụm, điểm dân cư dọc vành đai biên giới; quy hoạch, tiếp nhận, ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 5.500 hộ dân (trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số), với khoảng 25.000 nhân khẩu. Để ổn định đời sống dân cư, Binh đoàn phối hợp với các địa phương tổ chức khai hoang, trồng mới hơn 5.500 héc-ta cao su, cà phê, tiêu, điều; khoanh trồng, bảo vệ hơn 10.500 héc-ta rừng; tổ chức giao - nhận khoán vườn cây công nghiệp cho hơn 3.200 hộ dân...

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, Binh đoàn chú trọng phát triển đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thực hiện chương trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, Binh đoàn tổ chức hàng trăm tổ, đội công tác phòng, chống dịch bệnh, làm sạch môi trường; khám, chữa bệnh phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, đối tượng chính sách, v.v. Từ năm 2015 đến nay, Binh đoàn 16 đã xây dựng bệnh viện 150 giường bệnh, 4 bệnh xá quân - dân y; khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 721.906 lượt người với số tiền 4,5 tỷ đồng; tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 12.000 lượt người… Bên cạnh đó, giúp các địa phương xây dựng 5 bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Khu di tích lịch sử với số tiền trên 25 tỷ đồng; đóng góp trên 25.000 ngày công và 27 tỷ đồng làm mới 60 km đường giao thông nông thôn, hỗ trợ 43 km đường điện, 39,4 km kênh mương, 8 công trình hồ, đập, trạm bơm, 31 công trình nước sạch; tặng 43 nhà; hỗ trợ xây dựng 125 căn nhà tình nghĩa, tình thương. Binh đoàn cũng giúp xây mới và sửa chữa 4 trường học, xóa mù chữ cho 511 người; tặng sách, vở, đồ dùng học tập cho hơn 700 học sinh mỗi năm học.

Đoàn viên Binh đoàn 16 giúp nhân dân địa phương tu sửa đường giao thông.    Ảnh: QUANG SÁNG                    

Thời gian tới, phát huy những thành tích đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động Binh đoàn 16 tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, trọng tâm là:

Thứ nhất, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Binh đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Phấn đấu 100% cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ hai, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Binh đoàn. Nắm chắc tình hình địa bàn, cùng với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động đi đầu và là lực lượng chủ yếu, nòng cốt trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục xây dựng các khu KT-QP vững chắc, có chiều sâu, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động trong vùng dự án, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân vùng sâu, vùng xa; giữ vững niềm tin và sự gắn bó chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. 

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với địa phương nâng cao hiệu quả công tác dân vận; quan tâm chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế, bảo vệ môi trường, thực hiện công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới. Thực hiện tốt chương trình “Binh đoàn vì sức khỏe cộng đồng”; tư vấn, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trong vùng dự án, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động và nhân dân trong vùng dự án; thu dung, điều trị kịp thời, quân số khỏe đạt 98,6 % trở lên, không để dịch bệnh xảy ra; Bệnh viện Quân dân y 16 và 100% bệnh xá đạt tiêu chuẩn “Đơn vị quân y 5 tốt”.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh đoàn lần thứ IV. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi”, thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo 100% quân số. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; huấn luyện theo nhiệm vụ và xử lý tình huống trên địa bàn biên giới; tăng cường rèn luyện thể lực; tổ chức tốt hội thi, hội thao, diễn tập. Cùng với đó, đổi mới, thực hiện tốt các đề án, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì chặt chẽ nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật. Chủ động nắm chắc tình hình đơn vị, có biện pháp giáo dục, phòng ngừa với các biểu hiện vi phạm.

Có thể khẳng định, qua chặng đường 20 năm, Binh đoàn 16 luôn xứng đáng là đơn vị chủ lực trong xây dựng các khu KT-QP của Quân đội thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng say lao động, sản xuất, viết tiếp truyền thống “Đoàn kết vượt khó, gắn bó với dân, kinh tế - quốc phòng, vững mạnh phát triển”, góp phần cùng toàn quân tô thắm trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá NGUYỄN VĂN TRỌNG

Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: