CNQP&KT - Cục Chính trị, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng vừa có công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Công điện nêu rõ, để tiếp tục phát huy vai trò của Quân đội là lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch, với tinh thần: “Chống dịch như chống giặc”, “Coi chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình” của Quân đội, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, thông tin cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động và nhân dân về tình hình diễn biến dịch Covid-19, nhất là Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục chung tay, góp sức tham gia phòng, chống dịch; phát huy tinh thần tương thân tương ái, kịp thời hỗ trợ điều trị, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm cho nhân dân các địa phương vùng dịch; bảo đảm an toàn phòng dịch trên địa bàn đóng quân, góp phần quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19, ổn định xã hội và đời sống của nhân dân, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Nhà máy Z176 (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đẩy mạnh sản xuất khẩu trang phòng dịch Covid-19, cung cấp ra thị trường với mức giá bình ổn.                        Ảnh: GIANG NGỌC

Đối với các đơn vị được giao trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, việc tiếp nhận kinh phí, vật chất hỗ trợ (nếu có) phải thông qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương; không nhận trực tiếp từ các nhà tài trợ dưới mọi hình thức. Riêng đối với các ấn phẩm văn hóa, lương thực, thực phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế... phải báo cáo và được các cơ quan chức năng thẩm định, đảm bảo an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Công điện cũng nêu rõ, các cơ quan, đơn vị không tổ chức phát động cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động quyên góp ủng hộ. Các doanh nghiệp quân đội căn cứ nguồn lực của đơn vị, có thể trích một phần kinh phí để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, thông qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để đảm bảo tập trung, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

PHƯƠNG ANH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: