Nâng cao hiệu quả xuất khẩu sản phẩm do Công nghiệp quốc phòng sản xuất

(CNQP&KT) - Mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng nói chung và hợp tác quốc tế nâng cao hiệu quả xuất khẩu sản phẩm do ngành Công nghiệp quốc phòng (CNQP) sản xuất nói riêng nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển CNQP đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Điểm mặt” sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp quốc phòng

(CNQP&KT) - Hướng tới thị trường xuất khẩu là mục tiêu chung của các doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng diễn ra sâu rộng. Những năm qua, nhiều nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm để cung cấp cho đối tác nước ngoài, bước đầu đã tạo được uy tín và thành công.

Z183 vươn xa những sản phẩm “thuần cơ khí”

(CNQP&KT) - Nhà máy Z183 bắt đầu hành trình từ “vượt khó” đến “vươn xa” cách đây gần một thập niên. Nhìn lại chặng đường đã qua, lãnh đạo, chỉ huy và mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy đều có quyền tự hào về những đóng góp công sức và nỗ lực của mình cho sự phát triển của doanh nghiệp hôm nay.

Nhà máy Z143 - Tạo dựng vị thế mới trong sản xuất dây và cáp điện

(CNQP&KT) - Những năm qua, Nhà máy Z143 (tên giao dịch là Công ty TNHH một thành viên 43) luôn nỗ lực thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng, phát triển thương hiệu và từng bước chiếm lĩnh thị trường... Đến nay, Z143 đã trở thành một trong những doanh nghiệp quân đội có uy tín trong lĩnh vực sản xuất các loại dây và cáp điện phục vụ quốc phòng, kinh tế.

Vật liệu nổ công nghiệp - Hành trình khẳng định thương hiệu

(CNQP&KT) - Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) còn tích cực sản xuất sản phẩm kinh tế, trong đó có vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN). Đây là sản phẩm góp phần quan trọng tạo dựng thương hiệu cho ngành CNQP và các nhà máy sản xuất sản phẩm này.

Ngành Công nghiệp quốc phòng tăng cường xúc tiến thương mại trong thời kỳ hội nhập

(CNQP&KT) - Nghị quyết số 762-NQ/ĐU ngày 6/7/2018 của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục CNQP trong thời gian tới đó là, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cơ hội để mở rộng, ổn định thị trường, tăng cường hoạt động xuất khẩu...