Phát huy vai trò quan trọng của Quân đội trong xây dựng, phát triển kinh tế đất nước

CNQP&KT -75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với hoàn thành tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”, Quân đội ta luôn chủ động thực hiện có hiệu quả chức năng “đội quân lao động sản xuất”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc.

Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước

CNQP&KT - Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Đặc biệt, vai trò của “đội quân lao động sản xuất” đã và đang thể hiện rõ nét trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Quân đội với nhiệm vụ lao động sản xuất theo lời dạy của Bác Hồ

CNQP&KT - Tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là một trong những chức năng, nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, thể hiện sâu sắc bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam; thể hiện ý thức, trách nhiệm chính trị của Quân đội trong quán triệt, thực hiện chủ trương, quan điểm về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế của Đảng.

Nét đặc sắc của chính sách "Ngụ binh ư nông"

CNQP&KT - Kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng mà Quân đội ta đang thực hiện chính là sự kế thừa và phát huy truyền thống “Ngụ binh ư nông” (gửi quân vào nông nghiệp) có từ thời Lý - Trần. Đây là nét đặc sắc trong nghệ thuật tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang của ông cha ta.

Điểm sáng X51

CNQP&KT - Trong bối cảnh ngành đóng tàu quân sự vẫn còn rất khó khăn do chưa có nhiều đơn hàng đóng mới, thì Nhà máy X51 (Tổng công ty Ba Son) vẫn giữ được nhịp tăng trưởng 5-7%/năm. Hiện, trong số các doanh nghiệp đóng tàu thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), X51 đã trở thành điểm sáng ở khu vực phía Nam.

Hàng kinh tế xưa và nay của các nhà máy quốc phòng

CNQP&KT - Ngay từ ngày mới thành lập, các nhà máy, xí nghiệp Quân giới - Công nghiệp quốc phòng (CNQP) ngoài nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị cung cấp cho lực lượng vũ trang còn tham gia sản xuất nhiều mặt hàng kinh tế phục vụ đời sống dân sinh. Nhiều mặt hàng đã trở thành thương hiệu, là sản phẩm truyền thống của các đơn vị.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về Quân đội xây dựng kinh tế

CNQP&KT –Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Quân đội phải là lực lượng trụ cột bảo vệ công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập của Tổ quốc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời, Quân đội phải là lực lượng xung kích trên mặt trận lao động sản xuất.

Công ty 76 - Khẳng định vị thế trong sản xuất kinh tế xuất khẩu

CNQP&KT - Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất các sản phẩm quốc phòng có chất lượng phục vụ Quân đội, Công ty TNHH Một thành viên 76 (phiên hiệu quân sự là Nhà máy Z176), đã rất chủ động, nhạy bén tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tăng trưởng nhanh và bền vững; đời sống của cán bộ, công nhân viên không ngừng được nâng cao.

Binh đoàn 16 xứng đáng là đơn vị chủ lực trong xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng

CNQP&KT - Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Binh đoàn 16 đã chủ động vượt khó, tạo dựng được mối đoàn kết thống nhất, gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo thế vững chắc về quốc phòng - an ninh và là “điểm tựa” của nhân dân trên địa bàn đứng chân.

Ba "nhà máy mẹ" của ngành sản xuất vũ khí

CNQP&KT - Nhà máy Z1 (nay là Nhà máy Z111), Nhà máy Z2 (nay là Nhà máy Z113) và Xưởng quân cụ X10 (nay là Nhà máy Z117) là những đơn vị được coi là các “nhà máy mẹ” của ngành Quân giới, được thành lập từ những năm 50 của thế kỷ trước. Trong đó, Nhà máy Z1 và Nhà máy Z2 được xây dựng trên cơ sở có sự viện trợ của nước bạn, còn Xưởng quân cụ X10 do Ngành Quân giới tự lực xây dựng nên.

GAET: đồng hành cùng các nhà máy sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

CNQP&KT - Hoạt động đa ngành nghề, lĩnh vực, trong đó cung ứng vật liệu nổ công nghiệp là lĩnh vực kinh doanh quan trọng được Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET) thực hiện hiệu quả trong những năm qua, góp phần giúp các nhà máy sản xuất vật liệu nổ thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) có sự phát triển vững chắc.